สาระทันโลก

อนุมูลอิสระ ( Free Radicle ) คือ โมเลกุลหรืออะตอมที่ไม่เสถียรเนื่องจากขาด อิเลกตรอน ซึ่งโดยปกติในร่างกายของเรามีโมเลกุลหรืออะตอมที่มีอิเลคตรอนอยู่เป็นจำนวนคู่ ในกรณีที่ร่างกายมีการสูญเสียอิเลคตรอนจากการถูกอนุมูลอิสระแย่งจับ จะทำให้โมเลกุลของเซลล์ในร่างกายไม่เสถียร ขาดความสมดุล ซึ่งส่งผลทำให้เซลล์ร่างกายเสียหายได้

อนุมูลอิสระมาจากไหน?

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
    มีจุดประสงค์เพื่อ
  • กำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือชีวิตของมนุษย์
    ปรับมาตรการควบคุมเครื่องมือแพทย์ให้เหมาะสมตามความเสี่ยง โดยเพิ่มมาตรการควบคุมการผลิต หรือการนำเข้าของเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงต่ำโดยการจดแจ้ง
    ลดมาตรการควบคุมการส่งออก และแก้ไขหลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเครื่องมือแพทย์
ปลูกกัญชาขายเพิ่มความร่ำรวยให้ชาวเกษตรกร
  • จริงหรือไม่ ประเด็นเรื่องกัญชากลายเป็นประเด็นที่หลาย ๆ คนพูดถึง ในช่วงที่ผ่านมา โดยยกเอาประเด็มที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้ชาวเกษตรกร ตอนนี้สามารถยื่นเรื่องขออนุได้แล้ว โดยสามารถยื่นได้ที่ อย. มาดูรายละเอียด เงื่อนไขกันครับ

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา


Rate this item
(1 Vote)

ผงน้ำมันปลา (Fish oil Powder)

Additional Info

  • Active Ingredient alertide
Page 1 of 2